Videregående skole

Jevnakers nærmeste tilbud om videregående skole er på Gran og i Hønefoss, og det er tre videregående skoler å velge mellom:

Skal du søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring/realkompetansevurdering, se nettstedet vigo.no

Her kan du lese om opptak i Akershus fylke som Jevnaker nå hører til.

Skoleskyss

Er du elev ved en av Buskeruds, Innlandets eller Akershus sine videregående skoler og har mer enn 6 kilometer gangavstand til skolen, kan du søke om gratis skoleskyss. Har du spesielle behov, kan du søke om unntak fra kilometerregelen.

Det er korteste gangavstand mellom hjem og skole som avgjør om du har rett til skoleskyss.

For elever med funksjonshemming er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade. Ta kontakt med din skole dersom du skal søke om unntak.

 

Les mer om skoleskyss i Buskerud.
Les mer om skoleskyss i Innlandet.

Les mer om skoleskyss i Akershus.

Bildet viser hovedinngangen til USN Ringerike
USN Campus Ringerike (Foto: USN)

Høyere utdanning

Rundt Jevnaker ligger det en rekke utdanningsinstitusjoner med et bredt studietilbud. Blant annet kan vi trekke fram:

Via Karriere Innlandet Hadeland  tilbys høyere utdanning fra lokalene til karrieresenteret på Gran. Dette er i form av videokonferanser, som kan være kombinert med enkelte samlinger ved de samarbeidende høyskolene.