Bergerbakken og Toso

Skolekrets: Bergerbakken skole

Barn som bor vest for Randsfjorden/Randselva tilhører Bergerbakken skoles skolekrets.

 

Skolekrets: Toso skole

Barn som bor øst for Randsfjorden/Randselva tilhører Toso skoles skolekrets. Barn som bor på Nesbakken tilhører Toso skolekrets.

 

Opplæringsloven

Opplæringsloven §8.1 sier følgende om skolekrets:

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til.