Dette gjør du!

Det første som skal skje før barnet begynner på skolen, er at de foresatte fyller ut skjemaet: innmelding skole

Frist for innmelding på skolen er 1. mars.

I skjemaet fyller foresatte ut kontaktinformasjon. 

Ta kontakt direkte med skolen dersom det er sensitiv informasjon skolen bør ha. Innmeldingen erstatter tidligere praksis med innskrivningsdag ved skolene.

Barnet vil så få skoleplass ved Toso skole eller Bergerbakken skole etter bosted.

Skolekretsen

I Jevnakerskolen er det to skolekretser. Elevene fordeles etter skolekretsinndeling mellom Toso og Bergerbakken skole.

Bergerbakken skole:

Barn som bor vest for Randsfjorden/Randselva tilhører Bergerbakken skoles skolekrets.

Toso skole:

Barn som bor øst for Randsfjorden/Randselva tilhører Toso skoles skolekrets.
Barn som bor på Nesbakken tilhører Toso skolekrets.

Når barnet har plass ved en av skolene, vil skolen gi informasjon om videre rutiner for en god skolestart.

Skolefritidsordningen, SFO

SFO er skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4.trinn, og for barn med særskilte behov fra 1.-7.trinn.

Ved barneskolene i Jevnaker kommune er SFO-tilbudet åpent fra 1.august til 1.juli. Åpningstiden er 07.00-16.30. Det gis tilbud om SFO i høst- og vinterferien, men ikke i jul- og påskeferien.

Barneskolene tilbyr skolefritidsordning fra 1.august 2024. Det er heldagstilbud i SFO når skolen har stengt. SFO er stengt når skolen har planleggingsdager. Når skolen starter, vil skolene tilby SFO før og etter skoletid. SFO er ofte den første arenaen barnet ditt møter ved overgang til skolen, og det er viktig at barnet ditt er med på SFO for inkludering i barnegruppa på skolen.

Påmelding til SFO gjøres innen 1.april.

  1. og 2.klassinger har rett på 12 timer gratis SFO. 

Her kan du søke plass på SFO.