Rådets medlemmer

Rådets medlemmer velges etter forslag fra FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner). I tillegg består rådet av to representanter fra kommunestyret i Jevnaker.

Ingeborg Sandbakken, repr. FFO  Send e-post
Arvid Drolsum, repr. NFU Hadeland Send e-post
Lars Hans Velsand Send e-post
Miriam Tessem Strøm, repr. NHF Send e-post
Per Gunnar Nygård, kommunestyrets repr. Send e-post
Kathrine Haug Knutsen, kommunestyrets repr. Send e-post