Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen

Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner, definert som Ringeriksregionen, har etablert et politisk samarbeid med formål om strategisk utvikling av regionen. Ringeriksregionen skal utvikles til å bli et regionpolitisk verksted for verdiskapende samarbeid med formål å:

  • utvikle regionen gjennom prioriterte satsinger innen nærings-, kompetanse- og infrastrukturutvikling.
  • være arena for samspill og samarbeid, og ta vare på interessene til regionen overfor fylke, stat, næringsliv og andre aktuelle samarbeidsorganer.
  • initiere og organisere tiltak og planverk på tvers av fylkes- og kommunegrensene 

Nettsiden til Ringeriksregionen finner du her.

Medlemmer fra Jevnaker:

Ordfører (Morten Lafton) A/SV
Varaordfører (Kristine Belsby) A/SV
Harald Antonsen H/SP