Interkommunalt politisk råd - Ringeriksregionen

Ringeriksregionen omfatter kommunene Jevnaker, Ringerike, Hole, Modum og Krødsherad. Disse har etablert et politisk samarbeid med formål om strategisk utvikling av regionen. Ringeriksregionen skal utvikles til å bli et regionpolitisk verksted for verdiskapende samarbeid med formål å:

  • utvikle regionen gjennom prioriterte satsinger innen nærings-, kompetanse- og infrastrukturutvikling.
  • være arena for samspill og samarbeid, og ta vare på interessene til regionen overfor fylke, stat, næringsliv og andre aktuelle samarbeidsorganer.
  • initiere og organisere tiltak og planverk på tvers av fylkes- og kommunegrensene 

Nettsiden til Ringeriksregionen finner du her.

Medlemmer fra Jevnaker:

Ordfører (Morten Lafton)Ap
Varaordfører (Kristine Belsby)Ap
Rachel Therese Falk TrondsenH

Varamedlemmer

Bård BrørbySV
Kjetil BredesenAp
Gudbrand RuudH

Interkommunalt politisk råd - Hadelandsregionen

Hadeland nært og naturlig IPR er et samarbeid mellom Lunner, Jevnaker og Gran kommune, innlandet fylkeskommune og Akershus fylkeskommune. 
Gjennom flere prosjekter jobbes det for å skape gode levekår og utviklingsmuligheter på Hadeland. Programmet “Hadeland nært og naturlig” er det største programmet. Det er et mangeårig regionalt prosjekt/program for å bistå og styrke hadelandskommunene i tilstrekningsarbeid, med langsiktig mål om økt tilflytting og næringsetablering. 

Nettsiden til Hadelandsregionen finner du her. 

Medlemmer fra Jevnaker:

Ordfører (Morten Lafton)Ap
Varaordfører (Kristine Belsby)Ap
Rachel Therese Falk TrondsenH

Varamedlemmer

Bård BrørbySV
Kjetil BredesenAp
Gudbrand RuudH