Utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling, seniorpolitikk og inkluderende arbeidsliv. I halvårlige møter drøftes kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak oppfølging og implementering.

Fellesliste for Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Morten Lafton (A) Send e-post
Kristine Belsby (A) Send e-post
Kjetil Bredesen (A) Send e-post
Synne Brørby Munkerud (A) Send e-post
Bård Brørby (SV) Send e-post

Listen Senterpartiet

Harald Antonsen Send e-post

 

Listen Høyre

Anne Marie Elnæs Send e-post

Arbeidstakerrepresentanter

Ingebjørg Tveter Send e-post
Beate Dyraas Send e-post
Elisabeth Elnæs Send e-post