Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møteplan

Jevnaker kommune har en innsynsløsning som gir innbyggere og publikum tilgang til møteinnkalling, saksframlegg og underlagsdokumenter. Møtekalenderen er sortert på de ulike politiske utvalgene og inneholder:

  • Datoer for politiske møter gjennom hele året
  • Alle offentlige saker til politisk behandling
  • Dagsorden til de enkelte møtene
  • Alle dokumenter som følger sakene 
JK Vaapen 2021.png

Aktuelt

forside kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel for 2022-2034

Kommuneplanens samfunnsdel er et viktig plandokument ved at det danner grunnlaget for hvordan kommunen skal møte framtidas utfordringer, og viser veie...
Bilet viser Jevnaker samfunnshus

Åpningstider i sommer

Det er noe begrenset åpningstider for enkelte av våre tjenester i sommer.