Nordbytangen ligger på vestsiden av Randsfjorden ca. 3,3 km. fra sentrum. 

 
Stranda strekker seg over ca. 400 m. og består av sand, og noe stein, gress og skogbunn. 
 
Her er det rullestolrampe og offentlige toaletter