Grøntjern er et skogstjern med en karakteristisk grønnlig farge, i nærheten av boligområdet Bergergrinda. 

Tjernet ligger i skogen, men kan sees fra hovedveien når man kommer fra Hønefoss over Eggemoen til Jevnaker, ned til venstre, 500–600 meter etter Circle K. Badeplassen ligger i enden av en skogsbilvei som går helt frem.
 
I sommer analyserer vi badevannskvaliteten i Grøntjern.

Kvaliteten på badevann deles inn i tre kategorier, basert på antall E. coli-bakterier og intestinale enterokokker per 100 milliliter vann.

God: <100

Mindre god: 100-1000

Ikke akseptabel: >1000

Prøve 21. augustAntall bakterier per 100 ml. vannKategori
Intestinale enterokokker1God
E. coli0God

Prøve juli 2023

Prøve 10. juliAntall bakterier per 100 ml. vannKategori
Intestinale enterokokker340Mindre god
E. coli13God

Prøve juni 2023

Prøve 12. juniAntall bakterier per 100 ml. vannKategori
Intestinale enterokokker1God
E. coli1God

Prøve mai 2023

 

Prøve 15. maiAntall bakterier per 100 ml. vannKategori
Intestinale enterokokker0God
E. coli0God