I forrige uke ble den gamle brygga revet, og arbeidet med å bygge ny er i gang. Tirsdag ble de siste skisser og detaljer i planene presentert for formannskapet.

Den nye brygga blir tre meter bred og totalt rundt 45 meter lang. 

Dette er omtrent som den gamle, men den vil komme litt lenger ut i fjorden på grunn av amfiet. Ytterst gjenbrukes det gamle stupebrettet, det monteres ny badetrapp og båtfester.

Nærmest land vil brygga stå på pæler, mens ytterst kobles det på et flyteelement i to deler hvorav den ene vil fungere som en bro.

På deler av brygga blir det rekkverk.

Se flere bilder nederst i saken.

 

Midten av juni

Etter planen skal brygga – og amfiet – stå ferdig og klar til bruk innen midten av juni. 

En viktig forutsetning er vannstanden i Randsfjorden. Den er per i dag over normalen for årstiden. Arbeidet er foran tidsskjema.

 

Om prosjektet

Brygga er et tilleggsprosjekt til det pågående arbeidet i Verkevika. 

Jevnaker kommune har ansvaret for å prosjektere brygga, mens Statens vegvesen har ansvaret for utførelsen.

Statens vegvesen har ansvaret for veien og amfiet. 

Entreprenør på begge prosjektene er Dokka Entreprenør.

Første fase av prosjektet i Verkevika handler om brygga. Senere blir hovedjobben blant annet funksjoner og innhold på de to utstikkerne i forbindelse med amfiet.