Servicetorget

Ordinær åpningstid:
Hverdager klokka 09.00 – 14.00.
Sentralbordet er åpent mandag til fredag klokka 10.00 – 14.00. 

Avdeling for byggesak

Byggesaksavdelingen har stengt i uke 29. 

Legesenterene/daglegevakt

Daglegevakt går som vanlig gjennom sommeren.

  • Samfunnshuset legekontor: Mandag, tirsdag og torsdag
  • Jevnaker legegruppe: Onsdag og fredag

Mer informasjon om legetjenesten her

 

Ferieavvikling Jevnaker legegruppe: 

Anne Lene Dybvik: uke 25, 29, 30, 31 og 33

Rebeca Del Rey Rodriquez: uke 26, halve uke 34, 35 og 36, uke 40

Sekretærer er i hovedsak til stede gjennom sommeren, stengt mandag 22.07, mandag 29.07 og tirsdag 06.08.

 

Ferieavvikling Samfunnshuset legekontor:

Anne Louise Fredriksen: uke 27, 28, 29 og 30

Vetle Lunde: Uke 25. Kjell Vaage er vikar etter Vetle Lunde frem til ny lege kommer 12. august. 

Sajid Arain: uke 30 og 31. I tillegg noe i november.

Gary Kandela: uke 26, 34, 42 og 43

Biblioteket

Jevnaker folkebibliotek er et selvbetjent bibliotek som er åpent hver dag hele sommeren (og året) fra klokka 08 til 21.00. Husk at da må du inngå avtale om dette. Det kan du lese mer om her: Selvbetjent bibliotek.

Fra og med 1. juli til og med 11. august er det sommeråpningstider på biblioteket:

Mandag: 14-18
Onsdag: 11-15
Fredag: 11-15

 

NAV

Veiledningssenteret og publikumsmottaket stengt uke 27, 28, 29 og 30. Oppfølging og timeavtaler gjennomføres etter nærmere avtale.

Du kan nå NAV på følgende måte:

  • Telefon: 55 55 33 33
  • Skriv til oss gjennom din aktivitetsplan på http://nav.no og Ditt NAV. Her kan du sende beskjed til oss og få svar.
  • Er du i behov av nødhjelp/akutt bolig eller har andre henvendelser angående økonomisk sosialhjelp, kan du ringe 41260751, NAV Jevnaker sosiale tjenester- Telefonen er åpen fra 09.00 til 14.30
  • Er du i behov av å komme i kontakt med flyktningtjenesten, så kan du ringe vakttelefon 94855259.
  • Eventuelle dokumenter kan leveres i postkasse ved inngangsdøren til Samfunnshuset.

BUA – utlånssentralen

BUA utvider åpningstidene sine i sommer. 

Fra og med uke 26 til og med uke 33


Mandag, onsdag og torsdag: 15–18
Tirsdag og fredag: 12–15

Les mer om BUA ved å trykke her.

Helsestasjonen for ungdom

For ungdom i Jevnaker er dette tilbudet i Hønefoss eller i Gran.

I Gran er helsestasjonen åpen mandager klokka 15.00–16.30 i sommerferien.

Det er åpent for drop-in. I ferien vil både helsesykepleier og/eller jordmor være til stede ved helsestasjonen for ungdom, men lege vil ikke være til stede i sommer.

Les mer om helsestasjon for ungdom i Gran ved å trykke her.

Hønefoss er helsestasjonen åpen mandager og torsdager, mellom klokka 13.00 og 16.00.

Mandager kan du møte helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Torsdager kan du møte helsesykepleier, lege og fysioterapeut.

Les mer om helsestasjon for ungdom i Ringerike ved å trykke her.