Visjonen «Fjordlandsbyen Jevnaker – fra rock til rullator» ble utformet og vedtatt av politikerne i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel høsten 2022

Visjonen må leses i sin helhet. Den forstås med sine kontraster og at vi er forskjellige med forskjellige behov gjennom hele livet.

Visjonen er nå visualisert i logotypen du ser på denne siden. 

Bakgrunnen er ønsket om å vekke oppmerksomhet og bli oppfattet som nytenkende. Dette visualiseres gjennom utypisk, variert skrift og fravær av rette former.

Innbyggere og andre som er i kontakt med Jevnaker kommune vil få se dette brukt for eksempel på plakater og i sosiale medier. Det vil spesielt bli å se i forbindelse med utviklingen av Fjordlandsbyen Jevnaker.

Utformingen av både logotypen og tilhørende maler for bruk i sosiale medier og til presentasjoner er gjort av selskapet Catch i Hønefoss.