Det gjenstår fortsatt mye arbeid i området. 

Derfor er Bergerbakkvegen i fylkesvei-krysset stengt i en periode.  Her skal det videre jobbes med infrastruktur i bakken. 

Etter planen åpnes krysset for normal trafikk i området før jul.

Fordi det er mye som skal gjøres i områdene nær veien, kan det bli varierende kjøremønster etter jul.

Det kan også bli behov for noe stenging i løpet av etterjulsvinteren. Tidspunkt og omfang for dette kommer vi i så fall tilbake til. 

Viken fylkeskommune eier både veien og prosjektet. Arbeidet foregår i nært samarbeid med Jevnaker kommune, som har mye infrastruktur som må reetableres i grunnen.