Siden arbeidet begynte, er hullet blitt både videre og dypere. Samtidig er det laget en midlertidig kloakkledning og en midlertidig overvannsledning for Kyterudbekken. 

Gravingen har vært nødvendig for å komme seg ned til – og under – en steinkiste i bunnen. Dette er en stikkrenne stablet av løse steinblokker. Ekstremværet vasket bort så store deler av veifyllingen at den ble fylt med masser og må skiftes ut. 

Steinkisten fra rundt 1860 ligger omkring ti meter under veien. 

– Dette er en kompleks og sammensatt jobb, men den største utfordringen er likevel vær, overvann og vannstand i Randsfjorden. Vi har jobbet intenst med å få kontroll på overvannet fra Kyteruddalen, forklarer byggeleder Halvard H. Nyland i Viken fylkeskommune.

Tidsplan for arbeidet

Det står fortsatt vann inn i steinkisten. Nytt rør kan legges først når fjorden har gått ytterligere ned. Hvis ikke vil det være risiko for at røret ikke blir stabilt nok.

Det er stort fokus på å gjøre arbeidet så grundig at man er sikre på å ikke måtte grave seg ned igjen senere. 

Det er flere ting som skal gjøres under veien:

  • Nytt rør nederst, til erstatning for steinkisten
  • Ny stikkrenne for Kyterudbekken
  • Ny infrastruktur for vann, avløp, strøm og fiber

– Når det nederste røret er lagt kan oppbyggingen av selve veien starte, og vi kan si noe mer eksakt om tidspunkt for åpning og videre fremdrift, forklarer Nyland.

Akkurat nå er det ikke mulig å si noe nærmere eksakt om når veien kan gjenåpne. 

– Vi jobber med et mål om å kunne åpne veien før jul, sier Nyland.

Godt samarbeid

Viken fylkeskommune eier både veien og prosjektet. 

Arbeidet foregår i nært samarbeid med Jevnaker kommune, som bidrar med all kunnskap kommunen sitter på om området. Mye av dette er kjøpt kunnskap i forbindelse med overvannsprosjektet i Kyteruddalen.

– Vårt mål er en sømløs løsning mellom kommunens håndtering av overvann og Vikens behov i forbindelse med gjenoppbygging av veien, sier ingeniør eiendom Lars Haakenstad i Jevnaker kommune. 

I tillegg til å reetablere den kommunale infrastrukturen, benyttes altså anledningen til å legge den nye stikkrennen for Kyterudbekken. Dette arbeidet forsinker ikke gjenoppbyggingen av veien.

Haakenstad påpeker at arbeidet bærer preg av at det ikke er forutsigbart, verken i omfang eller hvordan det best skal løses. 

–  Viken er gode samarbeidspartnere, med noen ufravikelige krav som de skal ivareta. Vi har hatt et veldig godt samarbeid, sier Haakenstad.

Andre ødeleggelser

Det har i hele perioden også vært mye overflatevann fra Kyteruddalen. Den er fortsatt avstengt grunnet vedvarende rasfare. 

Vannmassene har også gravd seg innunder og ødelagt grunnen under deler av parkeringsplassen til Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter samt under omsorgsboligene i Bergerbakkvegen 2a, som nå er ubeboelige. 

Bilder og video

Bildet ser rett ned på stedet hvor det arbeides. Man ser masse, vann, anleggsmaskiner, deler av Jors og Røde Kors-huset.
Dronefoto tatt 22. september. Foto: Halvard H. Nyland, Viken fylkeskommune
Bildet er tatt fra over Kyterruddalen, Randsfjorden skimtes i øvre bildekant.
Dronefoto av Kyteruddalen, tatt 22. september. Foto: Halvard H. Nyland, Viken fylkeskommune
Bildet viser at det fortsatt renner mye vann i området. Bildet er tatt på bakkenivå.
Bildet er tatt 22. september. Foto: Halvard H. Nyland, Viken fylkeskommune

Under kan du se dronevideo fra stedet, filmet tirsdag 15. august:

Video: Halvard H. Nyland, Viken fylkeskommune