Reiselivssjef i Visit Øst-Norge, Arne-Jørgen Skurdal,  kunne glede seg over at hele 11 av 17 kommuner som i dag er en del av reiselivssamarbeidet kunne motta merket, som ble delt ut om på Skibladner i Gjøvik.

 

Reiseliv i vekst og utvikling

Bærekraftig reisemål er en del av Innovasjon Norges merkeordning.

- Vi må ta vare på de ressursene som er selve grunnlaget for verdiskapingen: naturen, den lokale kulturen og folkene som lever og bor på stedene som blir besøkt, sier direktør for reiseliv i Innovasjon Norge, Aase Marte Horringmo.

Hun opplever at kommunene som er med i Visit Øst-Norge er kommuner som gjerne vil arbeide på for å utvikle regionen. 

-Ambisjonene er på plass, med Merket på plass har de også verktøy og strukturer for å skape et reisemål som er attraktivt for både gjester og fastboende, sier Horringmo.

 

Hva betyr “bærekraftig reisemål”?

Bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke for destinasjoner som jobber systematisk og forpliktende over tid for å

  • redusere reiselivets negative påvirkning på miljøet, naturen og lokalsamfunnet
  • styrke de positive sosiale og kulturelle verdiene
  • gi gjestene en enda bedre opplevelse.

Merket betyr ikke at et reisemål er 100 prosent bærekraftig på alle områder, men at de jobber for en mer bærekraftig utvikling innen turisme.

Hvert tredje år skal kommuner som har mottatt et slikt merke dokumentere at de har framgang i arbeidet med å bli en bærekraftig reiselivskommune.

Du kan lese mer på nettsidene til Visit Øst-Norge.