Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).

Jevnaker kommune tilbyr vaksinen gratis til alle ungdommer i denne aldersgruppen og som er hjemmehørende i Jevnaker.

Hvordan vaksineringen gjennomføres varierer.

For elever ved Ringerike videregående skole og Hønefoss videregående skole:

Tilbudet gis gjennom skolen. Elevene må ta imot tilbudet ved å melde seg på. 

Tilbudet går til ett og ett kull, men samtlige elever vil få tilbud senest 2024/2025 (noen fikk tilbud før jul 2023).

For elever ved Hadeland videregående skole:

Tilbudet gis gjennom skolen. Elevene må ta imot tilbudet ved å melde seg på.

Elevene fra Jevnaker får gratis vaksine, mens de øvrige elevene må betale en egenandel. 

For elever ved andre skoler og ungdommer som ikke går på skole:

Kontakt Jevnaker helsestasjon ved å ringe telefon 406 05 010 for å få satt opp time.