Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).

Jevnaker kommune vil betale vaksinen for avgangselever på videregående skole samt lærlinger.

  • Elever som går på Ringerike videregående skole og Hønefoss videregående skole kan få vaksinen der. Påmelding skjer gjennom skolene. 
  • Elever som går på Hadeland videregående skole, eller andre skoler, kan få vaksinen hos helsestasjonen på Jevnaker. Det vil bli satt opp tidspunkter for dette. Mer informasjon kommer.

Antall tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelse i Norge er lav, men risikoen er høyere for ungdom i alderen 16–19 år. 

Les mer om smittsom hjernehinnebetennelse hos HelseNorge ved å trykke her.