Vårt tilbud

Barn under skolealder får gratis tilbud om oppfølging og faste kontroller på helsestasjonen. Konsultasjonene inneholder helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning og vaksinasjon.  Temaer som tas opp kan være mat, søvn, barns trivsel og utvikling, samspill, foreldrerollen og andre utfordringer i hverdagen.

På helsestasjon treffer du blant andre helsesykepleier, jordmor, lege, fysioterapeut og familieveileder.

Alle nybakte foreldre får tilbud om hjemmebesøk av jordmor og av helsesykepleier etter fødsel. Du kan også selv ta kontakt når du kommer hjem fra barselavdelingen.

Helsestasjonen ønsker å være en støtte for foreldre, gjøre dem trygge i foreldrerollen og bidra til at barn får en trygg og god oppvekst. Vi samarbeider blant annet med familieteamet, barnehage, fastlege, PPT og barnevern om det er behov for det.

Hvis du er forelder og har spørsmål eller nylig har flyttet til kommunene, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Vi har åpen helsestasjon/drop-in mandager 13.30-15.00

Les mer om tilbudene knyttet til helsestasjonen på denne siden.

Bildet viser et barn som ligger på gulvet på en matte. Sykepleier sitter på gulvet sammen med mor og far.

Helsestasjonprogrammet

Her finner du oversikt over faste konsultasjoner som vi helsestasjonen tilbyr:

 • Hjemmebesøk: av din helsesykepleier når du har kommet hjem fra fødeavdelingen
 • ​Tilbud til mor om etterkontroll /samtale med jordmor etter fødsel.
   
 • 4-6 uker: Tilbud om barselgrupper
 • 6 uker: Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier og lege. Vaksinasjon.
  Her kan du laste ned brosjyren Barns miljø og sikkerhet 0-6 måneder.(Helsedirektoratet)
 • 8 uker: EPDS screening. Kartlegging av foresattes psykiske helse. Vi vet at psykiske plager etter fødselen er mer vanlig enn man tror.
 • 3 mnd: Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier. Vaksinasjon
 • 4 mnd: Gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut Tema: Ernæring og motorisk utvikling.
 • 5 mnd:. Veiledning ved helsesykepleier. - Vaksinasjon.
 • 6 mnd:. Veiledning og undersøkelse ved helsesykepleier og lege.
  Her kan du laste ned brosjyren Barns miljø og sikkerhet for de i alderen 6 måneder til 2 år (Helsedirektoratet) 
 • 8 mnd: Gruppe med helsesykepleier. Tema: Foreldrerollen. Folk om barn 1 og Folk om barn 2
 • 10 mnd:.Gruppe med helsesykepleier. Tema: Ulykkesforebygging.
 • 12 mnd: Veiledning og undersøkelse ved helsesykepleier og lege. Vaksinasjon. Skjermtid
 • 15 mnd. Veiledning ved helsesykepleier. Vaksinasjon.
 • 18 mnd. Gruppe med helsesykepleier og familieteamet.Tema: Hvilke forventninger har du som foresatt til barnet ditt? Hva er du som foresatt opptatt av nå?         
 • 2 år: Undersøkelse ved helsesykepleier og lege med fokus på barnets egenvilje, språk og kropp.
  Her kan du laste ned brosjyren Barns miljø og sikkerhet for de i alderen 2-4 år.(Helsedirektoratet)                  
 • 4 år: Undersøkelse ved helsesykepleier med fokus på følelser og språk.
  Her kan du laste ned brosjyren Barns miljø og sikkerhet for de i alderen 4-6 år.
 • 5-6 år: Skolestartundersøkelse av lege og helsesykepleier.
  Her kan du laste ned brosjyren Barns miljø-og sikkerhet. for skolestartere.

Individuelle avtaler gis utenom disse alderstrinnene.

Vi har åpen helsestasjon/drop-in mandagener 13.30-15.00

Husk at syke barn eller voksne ikke må møte på helsestasjonen.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Her finner du oversikt over når barnet får tilbud om de ulike vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet.

 • 6 uker: Rotavirus (dråper)
 • 3 måneder: Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, hepatitt-B og Hib-infeksjon (DTP-IPV-HBV-Hib). Pneumokokksykdom, Rotavirus (dråper)
 • 5 måneder: Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, hepatitt-B og Hib-infeksjon (DTP-IPV-HBV-Hib). Pneumokokksykdom
 • 12 måneder: Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, hepatitt-B og Hib-infeksjon (DTP-IPV-HBV-Hib). Pneumokokksykdom
 • 15 måneder: Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
 • 7-8 år (2. trinn): Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio (DTP-IPV)
 • 11-12 år (6. trinn): Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
 • 12-13 år (7. trinn): Humant papillomavirus (HPV)
 • 15-16 år (10. trinn): Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio (DTP - IPV)

 

Du finner mer informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttets temaside om: Barnevaksinasjonsprogrammet

Kurs om foreldrerollen (må leses)

Mange tenker at det å bli foreldre, det går av seg selv. Der får enkelte en overraskelse. Så er det mange som tenker at det å være foreldre, det går også av seg selv. Ganske mange får seg en overraskelse der også. Hvorfor fikk jeg ikke en bruksanvisning på fødestua, tenker du kanskje.... Det finnes flere ulike typer kurs for foreldre. I Jevnaker arrangeres det jevnlig kurs i det som kalles Trygghetssirkelen (COS-kurs). Kurset er gratis og går over 8 ganger og er innom tema som:

 • Trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.
 • "Være sammen" i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
 • Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
 • Vanskelige situasjoner. Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.
 • Foreldrenes egne erfaringer. Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette.

Ta kontakt med helsestasjonen så kan du bli satt på liste til neste kurs.