Arbeid- og ansvarsområder

Helsesykepleier har åpen dør, hvor du kan komme til samtale – med eller uten avtale. Her kan du ta opp det du måtte ønske. Sentrale temaer kan være kropp, seksualitet, familie, nettverk, sosiale relasjoner, selvbilde og trivsel. Helsesykepleier henviser videre ved behov. Helsesykepleier har taushetsplikt.
 

Viktige arbeidsoppgaver for en helsesykepleier er:

  • Åpen dør - være tilgjengelig for elevene
  • Helseopplysning, undervisning og veiledning - individ og gruppe 
  • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
  • Vaksinasjon
  • Miljørettede tiltak - fokus på elevenes arbeidsmiljø

Helsesykepleier har faste dager på skolene i kommunen.

BIldet viser helsesykepleier på Bergerbakken skole

Bergerbakken skole

På Bergerbakken jobber Pernille Skjørberg som helsesykepleier.
Hun kan treffes på mobil 974 31 286 og e-post: pesj@jevnaker.kommune.no
Husk at du ikke skal sende personlige opplysninger på e-post.

Bildet viser helsesykepleier på Toso skole

Toso skole

På Toso skole er Birgitte Haugli helsesykepleier.
Hun kan treffes på mobil 409 00 291 eller du kan sende e-post: Bhau@jevnaker.kommune.no
Husk at du ikke skal sende personlige opplysninger på e-post.

Bildet viser helsesykepleier på Jevnaker ungdomsskole

Jevnaker ungdomsskole

På Jevnaker ungdomsskole treffer du helsesykepleier Lise Løchsen Thorsgaard, hver dag unntatt onsdager.
Lise når du på mobil 476 34 401.
Du kan også ta kontakt på e-post for å avtale tid for samtale, men husk å ikke skrive personlige opplysninger i e-posten. 
E-post: lilt@jevnaker.kommune.no 

Lise også er på Snapchat, Instagram og TikTok under brukernavnet: helselise