Ungdomsrådet skal representere og uttale seg på vegne av alle ungdommer. Ungdomsrådet bør derfor sørge for å ha godt kontakt med ulike grupper av ungdom, og skape møteplasser der ungdomsrådet kan få innspill fra ungdommene de representerer. 

 

Foto: Siv Storløkken
Jevnaker ungdomsråd. 
Fra venstre: Albertine Falk Olufsen, Rana abu Sablih, Herman Rørvik Paulsen, Emilie Aldersjøen, Eilert Dypvik Norstrøm, Nils Tore Sagengen, Nikolai Gullen Pettersen 

 

Medlemmer

Herman Rørvik PaulsenSend e-post
Eilert D. NorstrømSend e-post
Emilie Aldersjøen Send e-post
Albertine Falk OlufsenSend e-post
Nils Tore B. SagengenSend e-post
Rana Feras Abu Sablih Send e-post
Nicolai Gullen Pettersen Send e-post

Varamedlemmer

Simen Hammer Grønvold
Johannes Wien Berghagen
Rand Feras Abu Sablih 
Rayan Alaa Alamarin
Thea Emilie Hurum 

Hva gjør ett ungdomsråd?

Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom i kommunen. Det kan være mange ulike saker, for eksempel
 

  • kultur - og fritidstilbud
  • skolesaker
  • helsetilbud
  • samferdsel og kollektivtilbud
  • miljøsaker
  • kommunens årsbudsjett og økonomiplan
  • arealplanlegging
  • kommuneplaner