Noen innbyggere i Jevnaker står nå på fastlegelister «som for tiden ikke har fast lege». Samtlige sikres likevel et fastlegetilbud.

  • Vetle Lunde tar over pasientene til tidligere fastlege Ingeborg Haugli fra og med 18. september. Hans vikariat varer ut mars neste år. Lunde tar over etter Kjell Vaage, som har vært legevikar i sommer.
  • Gary Kandela tar over pasientene til tidligere fastlege Dag Dæhli fra 1. oktober. Hans vikariat varer ut juni neste år. Fra samme dag opphører Jevnaker vikarkontor i Hønefoss. Kommunen er glad for å igjen kunne tilby disse pasientene fastlege som er fysisk lokalisert i Jevnaker.

Begge vikarene vil bli lokalisert til Samfunnshuset legekontor. Dette er fra 1. september et kommunalt driftet legekontor. Dette skjer etter at det er inngått avtaler med legene Anne Louise Fredriksen og Sajid Arain i tråd med det politiske vedtaket i april.

Som en følge av at to legekontor skal samles til ett og også utvides med en lege, vil det bli noe ombygging i lokalene. Nærmere informasjon om dette kommer.

Samtidig jobbes det fortsatt for å rekruttere faste leger til disse to listene.