Kontroll av drikkevannet

Kommunen utfører jevnlig kontroll av kommunalt drikkevann i henhold til gjeldende drikkevannsforskrift. Skulle det oppstå problemer slik at vannet ikke lengre er hygienisk eller helsemessig trygt å bruke, vil innbyggerne bli varslet om dette. Det er kommunens ansvar å levere vann av helsemessig og hygienisk god kvalitet til innbyggere tilknyttet kommunens nett til enhver tid.

Abonnere på SMS-varsling fra Jevnaker kommune