Eldrerådet møtes 10. juni. Les sakspapirene her

Formannskapet møtes 11. juni. Les sakspapirene her.

Råd for personer med funksjonsnedsettelser møtes 12. juni. Les sakspirene her

Ungdomsrådet møtes 13. juni. Les sakspapirene her

Kommunestyret har møte 20. juni. Les sakspapirene her