Byggesak har telefontid fra 09.00-15:00, og besøkstid fra 10:00-14:00 tirsdag og torsdag, dersom annet ikke er avtalt.