Gjennom hele vårt voksne liv tar vi valg for å ha det best mulig. Nå har vi samlet informasjon om hvorfor og tips til hvordan du bør planlegge for alderdommen lenge før du kjenner deg igjen i beskrivelsen «eldre».

Målet er en mer meningsfull hverdag for den enkelte, fordi man mestrer egen hverdag og lever selvstendig i egen bolig lengst mulig.

Dette er også tema i eldrereformen, som regjeringen la frem i juni 2023

Under navnet «Fellesskap og meistring – Bu trygt heime» skal reformen «bidra til et mer aldersvennlig samfunn, at flere eldre kan leve aktive liv lenger og oppleve trygghet ved å bo i eget hjem», skriver regjeringen. Du kan lese stortingsmeldingen i sin helhet her.

 

Eldrevettregler

Vi har derfor valgt å kalle våre sider «Bo trygt hjemme». På inngangssiden finner du «eldrevettregler» – ganske fritt inspirert av fjellvettreglene. 

Videre finner du sider med følgende tema:

Vi har også skrevet utfyllende om hvorfor det trengs at du planlegger.

Essensen er flere eldre og færre i yrkesaktiv alder. Dette er gjengs over hele landet.

Bildet viser en smilende person, som ser rett i kamera og smiler. Han har kortermet skjorte hvor øverste knapp er åpen. Bak ham er det fjord og åser.
Ordfører Morten Lafton. Foto: Jevnaker kommune

Ordføreren: – Nøkkelen til en god fremtid

I fellesskap må vi dermed finne nye måter å organisere samfunnet og velferdsstaten på – og vi må finne andre måter å yte tjenester på.

Dette samspillet er nøkkelen til både en god hverdag for den enkelte og gode tjenester fra kommunen, understreker ordfører Morten Lafton.

Han sier at det er helt nødvendig at den enkelte tar ansvar for egen alderdom. Han ber den enkelte spørre seg selv om hvor godt de har lagt til rette for seg selv.

– Du må forberede deg på at ting ikke vil være akkurat som du har det nå. Vi er helt avhengige av at innbyggerne tar ansvar for å bedre egen situasjon når det trengs. Så skal vi være der når du faktisk virkelig trenger det, sier Lafton.

Han minner om uttrykket «yt etter evne, få etter behov». 

– Om alle yter noe, altså planlegger og legger til rette for egen alderdom, så kan kommunen gi bedre tjenester når behovet er der.

 

Gode hjelpere

I forbindelse med at vi har laget disse sidene har både eldrerådet, råd for personer med funksjonsnedsettelser og pensjonistforeningene vært involvert og kommet med gode innspill, både i forkant, underveis og i innspurten på arbeidet.

Informasjon kan også fås som fysiske brosjyrer. 

 

Lykke til med planleggingen av en god alderdom!