Hensikten med en slik vandring er å avdekke «blindsoner» som kan gjøre det utrygt for både unge og voksne. Slik skapes også et bedre nærmiljø.

Den generelle opplevelsen etter vandringen er at Jevnaker sentrum er et trygt sted å være.

Etter onsdagens vandring vil det bli utarbeidet en rapport som tar for seg funnene og sorterer hva det er behov for å justere på kort og lang sikt.

 

 

 

 

 

 

Bruker lokalkunnskap

På vandringen onsdag deltok

  • frivillig ungdom
  • politikere
  • politiet
  • representanter fra administrasjonen i Jevnaker kommune
  • representant fra rådet for personer med funksjonsnedsettelser
  • representant fra Frivilligsentralen og natteravnene

Trygghetsvandring kommer til å bli gjennomført én gang i året, annen hver gang på vinter- og sommerhalvåret. Håpet er at man neste gang også får med seg representanter fra næringslivet og velforeningen.

Tanken er at de med best kunnskap om nærmiljøet er med fordi de vet hvilke steder som oppleves som trygge og utrygge.

Dette er en trygghetsvandring

En trygghetsvandring er ...

… et tiltak innenfor SLT-arbeidet (samordning av lokale rus- og kriminalforebyggende tiltak)

… også en modell i konfliktrådet

… et virkemiddel i forbindelse med planarbeid, hvor kommuner er pålagt i plan- og bygningsloven å ta kriminalitetsforbyggende hensyn