Samfunnshuset legekontor og Dr. Arain er fra 1. september ett legekontor, som driftes av Jevnaker kommune. 

Tirsdag 12. september, etter stengetid, vil arbeidet med den fysiske samlokaliseringen begynne. Jevnaker kommune beklager de ulempene dette vil medføre.

I forbindelse med ombyggingen vil det bli noe støy. Mest mulig av arbeidet vil foregå utenom åpningstid for å ivareta god drift, og for å skjerme både ansatte og pasienter.

Legekontoret vil etter ombyggingen fortsatt ha samme inngang og venterommet vil være på samme sted, men utformingen på dette vil bli noe endret.

Bildet er to skjermdumper fra appen PatientSky.
Slik ser appen PatientSky ut.

Last ned PatientSky

Det er en omfattende prosess som nå pågår i forbindelse med sammenslåingen. Dette innebærer også en større teknisk jobb, som å få alle journaler over på samme system. 

Det er for tiden stort trykk på henvendelser via telefon. For å begrense denne belastningen vil det være til stor hjelp om alle pasienter som har anledning til det, laster ned og benytter seg av appen PatientSky. Dette er et nytt tilbud for Dr. Arains pasienter.

Økt bruk av appen vil også bidra til å sikre at de som virkelig trenger å snakke med legekontoret raskt får kontakt. 

I PatientSky kan du både ha digital dialog direkte med legen og fornye resept. Appen er både enkel, trygg og kostnadsfri for deg som pasient.

  • Last ned appen for Ios (Iphone) hos App Store, trykk her.
  • Last ned appen for Android hos Google Play, trykk her

Informasjon om fastlege-situasjonen

Samfunnshuset legekontor vil nå huse totalt fire leger. 

Som Jevnaker kommune tidligere har informert om, er det ansatt to langtidsvikarer for å sikre at pasientene til tidligere fastleger fortsatt har et tilbud. Begge disse vil være lokalisert til Samfunnshuset legekontor.

  • Vetle Lunde tar over pasientene til tidligere fastlege Ingeborg Haugli fra og med 18. september. Hans vikariat varer ut mars neste år. Lunde tar over etter Kjell Vaage, som har vært legevikar i sommer.
  • Gary Kandela tar over pasientene til tidligere fastlege Dag Dæhli fra 1. oktober. Hans vikariat varer ut juni neste år. Fra samme dag opphører Jevnaker vikarkontor i Hønefoss. Kommunen er glad for å igjen kunne tilby disse pasientene fastlege som er fysisk lokalisert i Jevnaker.