Det ble tidligere meldt at fortauet inn mot undergangen og gjennom selve undergangen ville stenges fra og med 4. april.

Dokka Entreprenør melder nå om endringene i planene, og at myke trafikanter fortsatt kan ferdes i området som før.

 

Overhold rødt lys

I forbindelse med lysregulering i området tidligere, har det vært en økende tendens til at folk kjører på rødt lys. Dette gjør både Statens vegvesen og Dokka Entreprenør bekymret. 

Å kjøre på rødt lys skaper farlige situasjoner. 

I tillegg fører det til ekstra lang ventetid og med det store køer. Dette kommer av den innebygde sikkerheten i lysene. 

Etter en tid vil lysene rette seg opp, men erfaringsmessig går det fire–seks sykluser før de er i normalt gjenge igjen.

Du kan lese mer om denne problematikken på prosjektets Facebook-side.