Elektronisk personalhåndbok

Jevnaker kommune har en elektronisk personalhåndbok. Den finner du her: Simployer

Turnus/vaktplan Helse og omsorg

Jevnaker kommune har et system for vakter i Helse og omsorg. Det finner du her Visma

Kvalitet og avvikssystem (Compilo)

Jevnaker kommune har et kvalitets- og avvikssystem. Det finner du her: pålogging for ansatte

E-post

Ansatte kan lese e-post via webbasert tjeneste: pålogging til e-post

Innkjøp og rammeavtaler

For innkjøp og rammeavtaler gå til denne lenken om felles innkjøpsavtaler med nabokommunene våre Gran og Lunner.