Det har nå blitt lagt ned stikkrenne som erstatning for den gamle steinkisten. 

Dette var en stikkrenne stablet av løse steinblokker rundt ti meter under selve veien. Den måtte erstattes fordi ekstremværet vasket bort så store deler av veifyllingen at den ble fylt med masser.

Det var utfordringer med høy vannstand i fjorden, men nå er altså stikkrennen på plass og en kum er bygd opp.

– Vi har nå nådd en stor milepæl, sier byggeleder Halvard Nyland i Viken fylkeskommune.

 

Mer synlig

Til nå har det vært gjort mye i teknisk i bunnen av hullet som er blitt gravd opp. Fremover vil gjenoppbyggingsarbeidet bli vesentlig mer synlig.

Det er nå fylt opp rundt fire meter med masse.

Tirsdag starter leggingen av rør som skal håndtere bekken fra Kyteruddalen, i tråd med kommunens overvannsprosjekt. Røret har en diameter på 2000 millimeter, og skal kunne håndtere en 200-årsflom.

– I løpet av neste uke vil det ha skjedd store fremskritt, sier Nyland.

Da vil det være mer kontroll på de fleste usikre momentene ved gjenåpning. Sannsynligvis vil det være mulig å si mer om fremdrift og tidsbruk etter dette.

Viken fylkeskommune eier både veien og prosjektet. Arbeidet foregår i nært samarbeid med Jevnaker kommune, som har mye infrastruktur som må reetableres i grunnen. 

 

Dette har vært gjort

Arbeidet har vært omfattende, og har omfattet mye mer enn bare å lappe sammen veien.

Les mer om hva som har vært gjort ved å trykke her