I mars i år møttes formannskapsmedlemmene i Lunner og Jevnaker for å diskutere veien sammen inn i nye Akershus fylke. Tirsdagens møte på Jevnaker var en oppfølging av dette. 

Mars-møtet kan du lese mer om ved å trykke her.

Sterkere sammen

Politikerne i Lunner og Jevnaker er enige om at de skal samarbeide tett videre inn i det nye Akershus. Dette gjelder særlig om temaer som kollektivtilbud og videregående opplæring, men også på andre regionale samarbeidsområder.

– Vi står sterkere ved å fronte Jevnaker og Lunner sammen, understreket ordførerne Harald Tyrdal og Morten Lafton.

De orienterte om samtalene som politikere og kommunedirektørene i de to kommunen har hatt blant annet med Gardemoregionen. På forrige møte var det enighet om at Lunner og Jevnaker skulle ta kontakt med Gardermoregionen om mulig framtidig regiontilhørighet.

– Gardermoregionen har gitt tilbakemelding om at de ønsker en god prosess ved en eventuell søknad om samarbeid med Gardermoregionen som interkommunalt politisk råd (IPR). Vi må respektere at de ønsker en prosess på dette, og at dette derfor ikke vil være klart ved årsskiftet, fortalte Tyrdal og Lafton, som også orienterte om møter de har hatt med Nittedal og Romeriksregionen.

På møtet tirsdag ble politikerne enige om at framtidig regiontilhørighet skal være et tema for de nye formannskapene så snart de møtes etter høstens kommunestyrevalg.

Samtidig vil Jevnaker og Lunner fortsette å ha tett samarbeid på veien inn inn i nye Akershus. Lafton understreker viktigheten av at de to kommunene står sterkt sammen overfor både de andre kommunene i nye Akershus og inn mot fylkeskommunen.

Tilhørighet til Hadeland

Formannskapsmedlemmene diskuterte også videre samarbeid mellom de tre hadelandskommunene, og i hvilken form dette skal foregå videre framover.

Det er tidligere vedtatt at Hadeland IPR (Regionrådet for Hadeland) ikke skal fortsette i sin nåværende form etter 2023. I dag består Hadeland IPR av kommunene Lunner og Gran. Jevnaker kommune trakk seg ut i 2021, men har deltatt i møter som observatør. 

Før sommeren vedtok kommunestyrene i Lunner, Jevnaker og Gran «Hadelandserklæringen», som blant annet handler om at de tre kommunene skal samarbeidet om prosjektet Hadeland nært og naturlig, og om å profilere Hadeland som merkevare. 

Les mer om Hadelandserklæringen ved å trykke her.

Hadeland nært og naturlig går ut på å jobbe for å gjøre Hadeland attraktiv for tilflytting og som reiselivsdestinasjon, og alle de tre hadelandskommunene er med i dette prosjektet.

Daglig leder for Regionrådet for Hadeland, Ingunn Granaasen, orienterte om at regionrådet har foreslått at samarbeidet på Hadeland skal fortsette i et nytt IPR som får navnet Hadeland nært og naturlig interkommunalt politisk råd. Dette nye regionrådet skal kun jobbe med det som i dag ligger i prosjektet Hadeland nært og naturlig, og det som står i Hadelandserklæringen.

Forslaget om et nytt IPR skal behandles i kommunestyrene i Lunner, Gran og Jevnaker i høst.