Omleggingen innebærer at myke trafikanter nå kan følge det opprinnelige fortauet langs Glassverksvegen, under undergangen og videre på siden ut mot fjorden mot sentrum.

Den midlertidige krysseingen av fylkesvei 241 Hadelandsveien mellom Melkevegen til Grønlandsvegen brukes fortsatt.

Det vil ikke være mulig å ferdes ned Meieribakken og videre mot Hadeland Glassverk.

Du kan orientere deg i kartet her.

 

Statens vegvesen og Dokka Entreprenør ber alle om å følge skilting.

 

Overhold rødt lys

Motortrafikken legges nå over til motsatt kjørefelt.

I forbindelse med lysregulering i området, er det en økende tendens til at folk kjører på rødt lys. Dette gjør både Statens vegvesen og Dokka Entreprenør bekymret, noe de har uttrykt i flere omganger.

Å kjøre på rødt lys skaper farlige situasjoner. 

I tillegg fører det til ekstra lang ventetid og med det store køer. Dette kommer av den innebygde sikkerheten i lysene. 

Etter en tid vil lysene rette seg opp, men erfaringsmessig går det fire–seks sykluser før de er i normalt gjenge igjen.

Du kan lese mer om denne problematikken på prosjektets Facebook-side.