Onsdag 17. januar var en delegasjon fra Akershus fylkeskommune på befaring i lokalene til Jevnaker tannklinikk.

Konklusjonen er tydelig: Tannklinikken i Skolebakken 5 skal gjenåpnes.

Arbeidet med å rekruttere tannleger og tannhelsesekretærer starter umiddelbart. 

Samtidig ses det på alternativer for å sikre at innbyggerne i Jevnaker skal få et lokalt tilbud i denne mellomperioden.

Parallelt skal det gjennomføres noen mindre oppgraderinger i bygget, blant annet for å ivareta universell utforming. 

Nannestad fra 29. januar

Fra 29. januar kan pasienter som sogner til Jevnaker tannklinikk kontakte Nannestad tannklinikk for nærmere informasjon. 

Ved behov for akutt tannhelsehjelp, kan Ringerike tannklinikk kontaktes til og med 28. januar.

Her finner du informasjon om Nannestad tannklinikk.

Godt fornøyde

Ordfører Morten Lafton og kommunedirektør Håvard Ulfsnes i Jevnaker kommune var også med på befaringen. 

De er godt fornøyde med hvordan Akershus fylkeskommune planlegger å løse situasjonen, og imøteser at det lokale, offentlige tannhelsetilbudet gjenoppstår.