Hvem kan ta kontakt?

Å si at noen har gjort noe mot deg og at du derfor er redd, sitter ofte langt inne.
Det handler ofte om en du har vært veldig glad i, fått barn med og som du har vært gift med. 
Når nære personer blir overgripere er det lett å klandre seg selv i stedet for å legge ansvaret på den som faktisk har det. 
Dersom du er i tvil er du velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Alle som har opplevd å være redd i sitt eget hjem på grunn av en partner kan ta kontakt, enten det handler om fysisk eller psykisk vold.

Hva kan vi tilby?

Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner er et bo- og samtaletilbud for kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Senteret har egen avdeling for menn. De har også ungdomsgrupper og foreldreveiledningsgrupper.

Krisesenteret har beliggenhet i Hønefoss og kan blant annet tilby deg dette:

  • Et menneske som lytter til det du vil fortelle 
  • Informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte 
  • Et trygt, midlertidig botilbud for deg og dine barn.
    Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk adskilt  
  • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser.