Vi er her for deg

Familieteamet er familiens team. Dette er et lavterskel tilbud. Dvs familiene kan søke hjelp direkte på telefon. Dersom familien er enig, kan andre profesjonelle samarbeidspartnere også henvende seg. Vi er fleksible på hvor familien ønsker å møte oss.

Det er viktig at familien opplever å få hjelp til akkurat det de selv trenger hjelp til. Familieterapeutens oppgave er å stille spørsmål som gjør at familien blir i stand til å finne de løsninger som fungerer for dem.

Hva kan vi tilby?

Ingen utfordringer er for store eller for små. Ta kontakt med det du har på hjertet, enten det handler om foreldrerollen, kommunikasjonen i hjemmet, konflikter i familien eller samtalene med barnet /ungdommen/partner. Man kan også ta kontakt for hjelp i forhold til å få kontakt med instanser rundt familien, som man kan tenkes vil være til nytte. Familieterapeutene kan brukes til mange forskjellige samtaler.

Hva må du gjøre?

Det viktigste du kan gjøre dersom du tenker at du og/eller din familie trenger litt støtte og hjelp, så tar du kontakt med oss. Du behøver ingen henvisning fra lege eller andre for å komme til oss.

Det du gjør er:

  • Du kan ringe oss direkte på telefon (se kontaktinfo øverst)
  • Ta kontakt med familieteamet gjennom andre samarbeidspartnere du har som foreksempel; jordmor, helsestasjon, barnehage, skole, nav eller andre fastlege.