Det sier virksomhetsleder Kazhal Soltani Azari (41) om de ansatte i Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) etter knappe to måneder i jobben.

Tobarnsmoren er bosatt i Ringerike, og utdannet vernepleier.

– Som vernepleier tilrettelegger du for at folk skal ha det bra. Å ta godt vare på andre har alltid vært min interesse. Enten det er snakk om familie, venner, kolleger eller andre, så har det alltid vært min rolle. 

– Hvordan vil du beskrive deg selv i jobbsammenheng?

– Ydmyk og tydelig. Lojal mot arbeidsgiver. Jeg har veldig omsorg for folk rundt meg, men er ikke redd for å ta tak i ting eller å ta de vanskelige samtalene.

Drømmejobben

Hun har alltid ønsket å påvirke, ta ansvar, planlegge og organisere, men interessen for å bli leder våknet da hun fikk plass på et lederprogram for talenter i Ringerike kommune. Der var hun avdelingsleder. Da muligheten i Jevnaker dukket opp var hun klar for å være leder for ledere. Hun beskriver stillingen sin som drømmejobben.

– Og det er ikke så ofte slike er lyst ut, da grep jeg muligheten. 

Fersk virksomhet

TFF med sine rundt 45 årsverk har tidligere ligget under virksomhetslederen for Hjemmebaserte tjenester, men med endrede og økende behov er den nå styrket.

Tjenesten består nå av to avdelinger, som har hver sin engasjerte leder. Anita E. Gulbrandsen leder TFF Barn og Mikkel Højberg leder TFF Voksne.

TFF voksen gir tjenester til brukere med ulike funksjonsnedsettelser med behov for oppfølging og veiledning i hverdagen. Individuell oppfølging gis hjemme hos brukerne, og brukerne har også et dagtilbud med aktiviteter i Ljungberggården. 

TFF barn og unge ved plassen veien, leverer avlastningstjenester til barn og unge. Målet er at alle skal oppleve trivsel, glede og vekst i et varmt og trygt miljø. 

Jobbmuligheter og mer informasjon

Nysgjerrig på å jobbe i tjenesten? 

  • TFF Voksne søker etter helsefagarbeider i 100 prosent fast stilling. Trykk her for å se stillingsannonsen. Frist for å søke: 15. november.
  • TFF Barn søker etter helsefagarbeider i 50 prosent stilling på natt. Trykk her for å se stillingsannonsen. Frist for å søke: 19. november.
  • TFF Barn søker etter helsefagarbeider i 100 prosent fast stilling. Trykk her for å se stillingsannonsen. Frist for å søke: 19. november.

  • Vi søker også etter tilkallingsvikarer som kan tegnspråk. Trykk her for å se stillingsannonsen.

Mer informasjon. 

Les mer om Tjenesten for funksjonshemmede ved å trykke her.

Les mer om avlastningsboligen i Plassenveien ved å trykke her.