Bakgrunnen er utviklingen med at det blir stadig flere eldre – og de eldre lever stadig lenger. Hverdagen oppleves gjerne mest meningsfull dersom man mestrer egen hverdag og lever selvstendig i egen bolig. Å ha en framtidsrettet bolig, i gode omgivelser, vil være ett virkemiddel for å gjøre dette mulig.

Kommunens intensjon med seminaret var også å inspirere og invitere til samhandling med grunneiere og utbyggere om å tilrettelegge for en ønsket boligutvikling.

Derfor hadde kommunen invitert flere innledere.

Helhetlig

Den første av dem var Berit Brørby. Hun er bosatt i Jevnaker og er leder av Rådet for et aldersvennlig Norge.

Hun satte tilhørerne inn i den faktiske utviklingen, men understreket også at «aldersvennlig betyr vennlig gjennom hele livsløpet – og universell utforming er mer enn rullestolramper».

Helhetlig tenking, er med andre ord stikkordet.

  • Les mer om Aldersvennlig Norge ved å trykke her

Mer enn bare en bolig

De neste innlederne hadde alle eksempler på hvordan framtidens boliger handler om mer enn bare fire vegger og tak.

– På spørsmål om hvorfor eldre ikke vil flytte inn i leilighet, svarer 70 prosent at de ikke får med seg hobbyen sin. Hva med å bygge aktivitetshus, da – hvor man kan ha diverse hobbyrom tilgjengelig?

Det var eksemplet fra Clemens Eiendom og KonseptPluss, som sammen bygger boliger for heldøgns omsorg med vekt på verdighet og selvstendighet for beboerne.

Boverian er et svensk boligkonsept som nå etablerer seg i Norge. Dette er leilighetskompleks inspirert av den franske rivieraen; der fellesområdet består av planter fra hele verden og oaser for aktivitetsmuligheter.  

Fellesområder

Det var også kortreist inspirasjon: Grunneier og arkitekt Kjell Eek Vang presenterte sammen med Joachim Østlie i Pilot arkitekter planene for Vangsåsen. Dette er å regne som sentrumsnære boliger i Jevnaker. Oppstart av planarbeidet her har nylig vært ute på høring.

– Min påstand er at bolig er for store, generelt. Vi trenger flere fellesarealer, sa Vang og forklarte blant annet han vil vektlegge grøntområder, enten det er snakk om områder til grønnsaksdyrking eller skog.

Til stede på seminaret var det både politikere, investorer, grunneiere og representanter fra administrasjonen i Jevnaker kommune.