Det er mange spørsmål og problemstillinger som melder seg nå i etterkant av flommen, både når det gjelder opprydding i elva og på eiendommer, hvordan kommunen og beboerne skal forholde seg fremover, sikringstiltak og så videre.

Kommunen er avhengig av tett dialog med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og deres faglige vurderinger. Vi har derfor bedt NVE om bistand. 

Inntil kommunen har fått gjort nødvendige avklaringer med NVE, ber vi om forståelse for at dere som er berørt må vente på svar om hva som skjer videre, hva du kan gjøre på egen eiendom og så videre. 

Høsten 1999 var det også flom i elva. Etter denne hendelsen tok NVE ansvar for flomsikringstiltak. Mange av tiltakene har heldigvis fungert. 

I 2011 var det igjen svært mye vann i elva og NVE var på befaring. NVE var også på befaring i vassdraget sommeren 2021. 

Den etablerte fangdammen er et av sikringstiltakene. 

Den har nå fylt seg opp i forbindelse med flommen. Jevnaker kommune har derfor søkt Statsforvalteren i Oslo og Viken om ny tømming, noe vi har fått innvilget. Dette vil bli gjennomført så fort som praktisk mulig.