Jevnaker har en egen forskrift om hundehold. I denne står det:

I Jevnaker kommune er det, i tillegg til ordinær båndtvang i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, båndtvang f.o.m. 21. august t.o.m. 24. september.

Den utvidete båndtvangen gjelder i områder der bufe har rett til å beite og faktisk beiter, i utmarksområdene i Jevnakers andel av Nordmarka og på Jevnakers vestås, og i tilknytning til områder der bufe går på inngjerdet beite.

Hele forskriften kan du lese hos Lovdata ved å trykke her.

Lunner har en tilsvarende forskrift. Denne kan du lese hos Lovdata ved å trykke her.

  • Utdrag fra Jevnakers forskrift

    § 3.Utvidet båndtvang
    I Jevnaker kommune er det, i tillegg til ordinær båndtvang i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, båndtvang f.o.m. 21. august t.o.m. 24. september.

    Den utvidete båndtvangen gjelder i områder der bufe har rett til å beite og faktisk beiter, i utmarksområdene i Jevnakers andel av Nordmarka og på Jevnakers vestås, og i tilknytning til områder der bufe går på inngjerdet beite.

    § 5.Unntak fra utvidet båndtvang
    I henhold til § 9 i hundeloven er hund som nyttes som jakthund eller er i trening eller i prøve for dette, unntatt fra båndtvang i perioden 21. august t.o.m. 24. september. Det forutsettes at slike hunder slippes på aktsom måte, slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når det ikke er i strid med viltloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av etterbrukshund.

    I henhold til lovens § 9, første ledd bokstavene b-d, gjelder ikke båndtvang fastsatt i hundelovens § 4, § 6 og § 7, og utvidet båndtvang fastsatt i denne forskrift, for:

    -    Dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit
    -    Hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste
    -    Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.
    For øvrig vises til hundelovens § 9, hvor øvrige unntak fremgår.