I tillegg meldes det om full storm i kastene i enkelte deler av kommunen. 

Generelle oppfordringer:

 

Kommunen er forberedt og i beredskap

Jevnaker kommune er godt forberedt, og har både gjort tiltak og er i beredskap for å håndtere situasjonen. 

 

Skoler og barnehager

Det blir normal drift ved alle kommunens skoler og barnehager.

Foresatte ved Toso skole og Jevnaker ungdomsskole henstilles til å ikke kjøre opp til skolene. Dette kan føre til unødvendig kaos. Bruk bussholdeplassene, og la barna gå derfra.

 

Veier

Vei-avdelingen har forberedt seg gjennom hele uken, og følger situasjonen tett gjennom natten. Maskiner og mannskap står klare for å håndtere både overvann og is.

Jevnaker kommune har ansvaret for 78 kilometer bilvei. Det tar tid både å brøyte og strø, og det er ikke mulig å være alle steder først. Vi ber om forståelse for dette, og oppfordrer til tålmodighet.

 

Helsetjenester

Det er gjort omfattende forberedelser for å opprettholde tilbudet. Ved eventuelle endringer i tilbudet, gis det beskjed direkte.

Hjemmesykepleien trenger din hjelp for å komme seg frem. Det er viktig at private veier og parkeringsplasser er fremkommelige. Det er flott om du strør! 

Er du pårørende, venn, nabo eller på annet vis kjenner til noen som ikke kan holde veien sin åpen, så hjelp gjerne til.

 

Dette er farevarslene

Meteorologisk institutt har fredag utstedt gult farevarsel for is søndag, og økt dette til oransje farevarsel mandag.

Følg varslene for Jevnaker hos Yr.

Nedbøren vil starte som snø, men vil etter hvert gå over til underkjølt regn og regn. Dette ventes å gi svært store utfordringer for fremkommelighet, og bilister oppfordres til å vurdere om de må reise.

Gult tilsier moderat fare, oransje tilsier stor fare. Høyeste farenivå er rødt, som betyr ekstrem fare og ekstremvær. Les mer om farenivående hos Yr.