Vinterforskriften er en lokal forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling. Den utsetter fristen for gjennomføring av oppmåling i vinterhalvåret. Se forskriften her.
Kommunen utfører oppmåling og forretningen så lenge været tillater det. Søknader vil også bli behandlet i dette tidsrommet selv om oppmåling kan bli utsatt.