Kunnskap og støtte til pårørende til personer med demens er en viktig del av omsorgstilbudet og er en del av Regjeringens Demensplan 2025.

Gjennom forelesninger og gruppesamtaler har pårørende fått kunnskap om demens og innsikt i følgende av sykdommen. De har lært hvordan dette påvirker personen med demens, de som pårørende og øvrig familie.

På kurset fikk de pårørende treffe andre i samme situasjon som seg selv og fagpersoner med kompetanse på området. Kurset ble lagt opp med 6 kveldssamlinger med ulike temaer.

  • Hva er demens? En innføring i ulike demenssykdommer
  • Kommunikasjon og samhandling med personer som er rammet av demenssykdom
  • Hvordan mestre hverdagen. Samvær og samhandling. Sorg og tap
  • Samtykkekompetanse - rettsgrunnlaget for tjenester. Vergemål
  • Velferdsteknologi/Brannvern
  • Omsorgstrappa, rett tilbud til rett tid. Informasjon om de ulike tjenestetilbudene 

Tilbakemeldingene har utelukkende vært positive. Pårørendeskolen er et viktig tiltak for pårørende med stor nytteverdi.

Veien videre

Vi planlegger ny pårørendeskolen også neste høst. Følg med på vår hjemmeside da informasjon og påmelding vil komme der når det nærmer seg. Har du spørsmål vedr. kurstilbudet eller ønsker å komme i kontakt med vår demenskoordinator, ta kontakt med Karianne Andersen Bjune på e-post eller tlf. 408 06 867