Vakttelefonen har nummeret 905 73 979

Benyttes ved alle akutte hendelser innen:

  • Vann- og avløpsnett som for eksempel: vannlekkasje, tett spillvann.
  • Ulike hendelser på kommunal vei for eksempel: glatte veier, skader på vei av større betydning.

Vakttelefonen er bemannet hele døgnet. Andre hendelser som ikke er akutte rettes til Servicetorget på hverdager mellom klokka 10:00 og 14:00, på telefon: 613 15 700