Hun har bred erfaring fra Jevnaker kommune, både som lærer og ressursteamleder ved Toso skole, skolefaglig rådgiver, konstituert kommunalsjef og nå sist som virksomhetsleder for pedagogisk-psykologisk tjeneste og utdanning.

Tidligere har hun vært lærer i totalt 15 år, sist ved Toso skole. Etter noen år borte fra skolekorridorene ble savnet etter denne hverdagen for sterk. 

– Jeg har savnet både å lede lærernes læring og å se elevenes utvikling, så jeg gleder meg til å være tettere på enn jeg har vært på en stund, sier Turid. 

Kommunalsjef oppvekst og kultur, Anette Juul Pedersen, framhever at Turids brede erfaring gir henne god kunnskap og erfaring som er viktig inn i stillingen som rektor. 

– Turid har gjennom lang tid samarbeidet tett med både ledelse og ansatte ved Bergerbakken skole og har derfor allerede god kjennskap til skolen, sier kommunalsjefen.

Turid gleder seg til å videreføre den gode vi-kulturen Bergerbakken skole har utviklet med nåværende rektor.

– Mantraet mitt er å lede med hodet og hjertet. Det er viktig for meg at man klarer å fokusere på begge deler. Ved å jobbe etter det man vet virker og samtidig lytte godt til de rundt lykkes man bedre. For meg er elevenes trivsel og faglige utvikling alltid førsteprioritet, og det vet jeg de ansatte på Bergerbakken skole også er opptatt av.

Skolen har rundt 40 ansatte og nærmere 260 elever.

– Jeg ser fram til å jobbe med en veldig dyktig stab, bli kjent med elevene og deres foresatte – ikke minst gjennom samarbeidet med det jeg vet er et aktivt og støttende FAU.

Skolen får nå også en ny assisterende rektor. Guro Solheim Frydenlund starter i denne jobben første mai.

– Jeg gleder meg til å tiltre sammen med henne, som blir en viktig del av Bergerbakken, sier Turid.

Turid er opprinnelig fra Lunner, men har vært bosatt i Jevnaker siden 2009 sammen med samboer, en sønn på 19 år og er bonusmamma til to på 25 og 27 år.

Kommunalsjefen beskriver Turid som en engasjert, blid og dedikert fagperson, som er glad i å gjøre en forskjell for alle barn.

Turid Briskelund starter i rektor-jobben første august. 

– Vi ønsker Turid hjertelig velkommen inn i en ny rolle i Jevnaker kommune, sier Anette Juul Pedersen.