Raymond heter egentlig Raymo, og er en fullelektrisk, firehjulsdrevet maskin som er like god til å klippe gress som til å klippe kvist og kratt.

«Utvikle Jevnaker til en klimaklok kommune» er tittelen på ett av fire hovedmål i samfunnsplanen for Jevnaker kommune.

Å ta i bruk ny teknologi og å prioritere nullutslippskjøretøy er to av metodene som trekkes fram for å nå målet.

Når Jørgen Svane fjernstyrer Raymond er begge deler ivaretatt. 

Eiendomsdrift har i dag to maskiner til å gjøre den jobben Raymond kan gjøre. I tillegg er han mer skånsom for de ansatte, siden de slipper å riste seg rundt i time etter time. Det gir også en annen bonus: 

– Normalt er jo dette en oppgave jeg ikke kan gjøre, men med en maskin denne kan jeg avlaste de andre, påpeker Jørgen Svane.

På lån

I et par uker har han testet ut hva Raymond faktisk er god for – og Jørgen er imponert. Klipperen er nemlig en skikkelig arbeidshest: Påfyll av energi trengs først etter fire–seks timer og det blir ikke for bratt før tyngdekraften tar over. 

I denne omgang har Raymond bare vært på besøk, utleid av Viken fylkeskommune som en del av satsingen på fossilfrie maskiner og kjøretøy. Kommunen har også testet andre maskiner via denne ordningen.

Mer informasjon

  • Les mer om de fossilfrie maskinene og kjøretøyene – deriblant Raymond – som kan lånes hos Viken fylkeskommune ved å trykke her
  • Les mer om klimamålet og de andre målene i samfunnsplanen ved å trykke her (laster ned pdf).