Hvem kan få tilskudd?

 • Registrerte lag og foreninger eller ideelle aksjeselskap hjemhørende i Jevnaker, med nedslagsfelt Jevnaker
 • Andre registrerte lag og foreninger eller ideelle aksjeselskap med nedslagsfelt Jevnaker

Hva skal prioriteres?

 • Prosjekter som bidrar til å styrke kommunens til enhver tid strategiske satsingsområder innenfor bl.a. kultur, næring og folkehelse
 • Prosjekter som bidrar til nyskaping og utvikling, og som øker mangfoldet av kulturuttrykk og aktivitetstilbud
 • Prosjekter som bidrar til samarbeid og kompetansedeling på tvers av aktører i kommunen
 • Prosjekter som bidrar til økt deltakelse og samhandling mellom mennesker med ulik kulturell og sosial bakgrunn
 • Prosjekter som stimulerer frivillig innsats
 • Søkere som kan vise kvalitetssikrede planer med gode behovsvurderinger og realistiske budsjett og finansieringsplaner
 • Søkere som i budsjett/finansieringsplan kan vise til andre tilskuddordninger (offentlige eller private) i tillegg til eventuell egeninntekt

Hva skal ikke prioriteres?

 • Prosjekter med direkte hensikt å drive næringsvirksomhet
 • Prosjekter med hensikt å drive innsamling
 • Prosjekter som vurderes å inngå i ordinær aktivitet hos eksisterende aktør