JIF Fotball er bevilget 170.000 kroner for å kunne bryte ned den økonomisk barrieren det for mange er å delta på en aktivitet.

– JIF går foran og viser at det nytter å ta initiativ, og det nytter å søke, sier Lafton.

Sammen med prosjektleder Lars Blakstvedt har han invitert til Alle med-dugnad.

Les mer om prosjektet ved å trykke her.

Dette er Alle med

  • En arbeidsmodell og et gratis nasjonalt verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomiske og sosiale ressurser.
  • Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva som kan gjøres for å få alle med.
  • Utviklet av organisasjonsnettverket Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU)
  • Finansieres av Bufdir, gjennom Tilskudd til inkludering av barn og unge.
  • Les mer på allemed.no
Bildet viser to menn som ser opp på fotografen og smiler. I forkant ser man deler av et klatrestativ. Bakgrunnen er bakken.
Lars Blakstvedt og ordfører Morten Lafton vil ha alle med. Foto: Jevnaker kommune

Målet er at ingenting skal hindre at barn og unge er med på minst én aktivitet. Årsaken kan være mange, men den største barrieren er ofte økonomi.

– Dette hjelper oss så økonomi ikke blir en begrensning, sier Tor Haug, daglig leder i JIF Fotball.

JIF Fotball har snakket mye med både Blakstvedt og Nav for å utarbeide en rutine for å fange opp flere, uten at taushetsplikten trosses.

– Vår store utfordring er jo å fange opp dem som ikke kommer hit, påpeker Haug.

Nå kan disse rutinene bli aktuelle å bruke for flere. Enkelt forklart handler det om at Nav gjør deres kontakter oppmerksomme på hvilke muligheter som finnes. Dersom noen er interesserte formidles dette til Haug.

– Vi må sørge for at dette blir en standard for Jevnaker kommune, sier Lafton.

Fra søknaden

«Mindre ulikhet er et bærekraftsmål vi i JIF Fotball jobber mot. JIF skal ta imot alle med åpne armer og inkluderes i vårt fellesskap uansett bakgrunn og bagasje en måtte bære med seg.  Terskelen for å nå inn til oss må gjøres så «lav» som mulig slik at vi kan fange opp alle grupperinger i lokalsamfunnet.»

Midlene som nå er bevilget vil gå konkret til å kjøpe inn utstyr og å dekke treningsavgift til de som av ulike årsaker er økonomisk vanskeligstilte. Dette er konkrete utgifter som JIF ser ofte er det største hinderet for at noen blir med.

Midlene gjør det også mulig å fortsette med prosjektet Uefa Play Makers, som retter seg spesielt mot jenter i alderen fra fem til åtte år.  JIF Fotball har her vært en del av et pilotprosjekt i Buskerud.

Fire jenter i ungdomsskolealder samt flere kvinnelige trenere har deltatt på kurs i år. Anne Hege Dahl er primus motor for prosjektet.

Erfaringene viser tydelig at skal man få flere jenter til å spille fotball, må også flere jenter engasjere seg. Denne våren har nesten 40 jenter vært med på prosjektet, og de aller fleste har ikke spilt fotball før.

Bevilgningen

Midlene kommer via ordningen «Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet», som forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Kontakt

Lurer du på mer om mulighetene JIF Fotball-prosjektet gir, kontakt daglig leder Tor Haug.
E-post: admin@jff.no
Telefon: 416 20 229

 

Ønsker du å vite mer om Alle med-prosjektet?

Kontakt

Lars Blakstvedt
E-post: lars.blakstvedt@jevnaker.kommune.no
Telefon: 480 41 165

 

Morten Lafton
E-post: morten.lafton@jevnaker.kommune.no
Telefon: 934 47 120