Å mestre egen hverdag er viktig for å oppleve at tilværelsen er meningsfull. Gjennom oppfølging tilpasset dine utfordringer og dine behov ønsker vi å bidra til økt livskvalitet.

For dette konkrete prosjektet er målgruppen hjemmeboende personer som er 60 år eller eldre.

Med avhengighetsproblemer menes utfordringer knyttet til alkohol, legemidler og/eller illegale midler. 

 

Dette kan vi bistå med

Oppfølgingen er individuell. Eksempler på hva vi bistår med er: 

  • Kartlegging
  • Motiverende samtaler og veiledning
  • Opplæring og innsikt i egen diagnose
  • Samarbeid med andre aktuelle aktører i kommunal helsetjeneste
  • Eventuelt videre henvisning til spesialisthelsetjenesten 

Slik blir du med

Du trenger ikke å sende noen formell søknad eller å få henvisning. Det holder at du tar kontakt med prosjektleder.

Kontaktinfo:

Tonje Gangeskar

Telefon: 419 56 774

Tonje er tilgjengelig mellom klokka 8 og 14.30 alle hverdager. Dersom hun ikke får svart telefonen når du ringer, tar hun kontakt tilbake.

Om prosjektet

  • Et samarbeid mellom psykisk helse og hjemmebaserte tjenester. Slik vil det blant annet være mulig å gi en bredere oppfølging enn det hjemmesykepleien har kapasitet til.
  • Har fått støtte fra Statsforvalteren i Viken.
  • Følger opp et av hovedmålene for kommuneplanens samfunnsdel: «Et godt sted å leve, hvor alle kan ta gode valg og oppleve mestring». Her kan du lese mer om målene for utviklingen av Jevnaker.