Kristin begynte i Jevnaker kommune 22. august i fjor, i stillingen som rådgiver for strategi og utvikling i kommunedirektørens stab. Der ble hun imidlertid værende i bare fire måneder, før hun ble konstituert som virksomhetsleder for Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (Jors).  

Dermed vet hun godt hva hun nå har takket ja til.

– Jeg vet det er gode folk med mye god kompetanse her, og at de ønsker å levere gode tjenester til innbyggerne. Det skal vi forvalte godt.

Stillingen innebærer det overordnede ansvaret for rundt 90 ansatte i rundt 55 årsverk. De jobber ved de tre sykehjemsavdelingene, kjøkkenet og vaskeriet.

Morgendagens tjeneste

Alt dette skal nå dimensjoneres for å møte framtiden.

Kristin har jobbet mye med prosesser, prosjekter, strategier og planer. Det kan komme godt med siden helse- og omsorgstjenestene står overfor store endringer som følge av befolkningsendringene i årene framover.

Nå gleder hun seg til å jobbe sammen med kommunalsjefen og de andre virksomhetslederne for å ruste kommunen for framtiden. Hun trekker også fram sine fire dyktige ledere.

– Min viktigste rolle som virksomhetsleder er å sette institusjonen i stand til å yte morgendagens helse- og omsorgstjeneste. Jeg liker å se at det blir resultater av prosesser, samtidig som jeg skjønner at det tar tid.

– En fin gjeng

Kristin er opprinnelig fra Østerdalen, men har bodd i Jevnaker siden 2008. Det var også én av grunnene til at hun ønsket å jobbe i Jevnaker: Muligheten til å bli kjent med egen kommune og få en større kontaktflate her.

Bak seg har hun 15 år i Ringerike kommune, der hun begynte som leder i hjemmetjenesten, og de siste seks–sju årene jobbet hun tett med kommunalsjefen for helse og omsorg med blant annet «Leve hele livet» og heltidskultur.

Med andre ord: Hun kjenner helsetjenesten godt.

Stillingen hun opprinnelig begynte i, var relativt lik den hun gikk fra i Ringerike. Når hun nå tar steget fra å være rådgiver til å bli leder etter tre måneders «øvelse» forklarer hun det slik:

– Jeg så at dette var en fin gjeng, som etter flere lederbytter fortjente en stabil ledelse – så hvis de ville ha meg så tenkte jeg at «dette virker som en interessant og spennende jobb».