NAV kontoret jobber med et mangfold av tjenester og utfører oppgaver både på vegne av kommunen og staten.

Kontoret følger opp innbyggere som har behov for økonomisk, arbeidsrettet eller sosialfaglig bistand.

Du finner mer informasjon om alle NAV-tjenestene på NAVs nettsted

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Hvis du får økonomiske problemer kan du få råd og veiledning.

Økonomisk rådgivning

Generelle råd og veiledning

NAV-kontorenes plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hvis NAV-kontoret ikke kan gi råd og veiledning, skal de så langt det er mulig sørge for at andre instanser gjør det.

Opplysning, råd og veiledning

Kvalifiseringsprogram

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.

Kvalifiseringsprogrammet

Økonomisk stønad

Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold.

Mer informasjon om økonomisk sosialhjelp